Conținutul CoșuluiPlăteșteContul meu
 
 • Motorola cm140
 • Motorola p185
 • Motorola gp388
 • Motorola gm360
 • Motorola cp040
 • Motorola gm340
 • Motorola cp140
 • Motorola p145
 • Motorola cp160
 • Motorola cm160
 • Motorola p165
 • Motorola gp380
 • Motorola gp340
 • Motorola gp344
 

Acumulator original GP340 Li-Ion  [GP340 HNN901]

 Disponibil in stoc
1 an
Garantie
 Pret:  320 RON  cu T.V.A.
 


Acumulator original Ultra High Capacity tip HNN9013DR pentru statii radio Motorola GP 340

 

Caracteristici tehnice:

Tip acumulator: HNN9013DR
Tip celule: Li-Ion
Capacitate: 1600mAh
 
Acumulatorul este compatibil cu urmatoarele modele de statii Motorola: GP140, GP160, GP180, GP340, GP360, GP380, GP640, GP660, GP680
 


Înapoi
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'webeltec_osco301.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '155' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '155' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]