Conținutul CoșuluiPlăteșteContul meu
 
 • Motorola gp340
 • Motorola cm160
 • Motorola gp344
 • Motorola cm140
 • Motorola cp160
 • Motorola cp040
 • Motorola gm340
 • Motorola gp388
 • Motorola gp380
 • Motorola cp140
 • Motorola p185
 • Motorola p145
 • Motorola p165
 • Motorola gm360
 

Acumulator original seria CP  [Acumulator C]

 Disponibil in stoc
1 an
Garantie
 Pret:  175 RON  cu T.V.A.
Acumulator original pentru statiile emisie receptie Motorola din seria comerciala. Acest acumulator este pentru urmatoarele modele de statii radio Motorola: CP040 CP140 CP160 CP180 CP340 CP360 CP380 Specificatii tehnice: -tip Acumulator Ni-MH -tensiune iesire: 7,2 V -capacitate: 1400 mAh


Înapoi
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'webeltec_osco301.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '99' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '99' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]