Conținutul CoșuluiPlăteșteContul meu
 
 • Motorola cm140
 • Motorola cp140
 • Motorola gp344
 • Motorola gm340
 • Motorola gp380
 • Motorola cp040
 • Motorola cp160
 • Motorola gp388
 • Motorola gp340
 • Motorola p185
 • Motorola p145
 • Motorola p165
 • Motorola cm160
 • Motorola gm360
 

Eliminator de baterie Motorola GP 300  [Eliminator G]

 Disponibil in stoc
1 an
Garantie
 Pret:  75 RON  cu T.V.A.
 

Eliminator de baterie pentru statii radio Motorola GP 300 cu alimentare 12V-24V si iesire 8V la 2 A.

Se monteaza pe statie ca un acumulator normal dar alimentarea se face de la masina la o sursa de tensiune de 12V sau 24 V. De preferabil la bricheta masini deoare eliminatorul este prevazut cu mufa pentru bricheta.Înapoi
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'webeltec_osco301.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '162' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '162' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]